Archief

Archief Congres Begeleid Werken

CONGRES BEGELEID WERKEN 2017

 

 

CONGRES BEGELEID WERKEN 2017
 

programma  &  downloads

 

14 december 2017
Thomas More Campus Geel

 

organisatie
Begeleid Werken Antwerpen

 

Activiteiten: 

2015 Congres Begeleid Werken

 

  

Congres Begeleid Werken
“Arbeid en Zorg op Maat”

 

Provinciehuis Hasselt
“Boudewijnzaal”

dinsdag 1 december 2015

 

programma en workshops

praktische info

downloads workshops 
dmv doorklikken op de workshop
of scrollen naar bijlagen onderaan pagina

 

 

inschrijven vóór 16 november 2015
een organisatie van Platform Begeleid Werken
en

 

 

 

 

Voor wie?

Jobcoaches en directies van organisaties voor mensen met een beperking.

Leerkrachten en directies van BUSO-scholen.

Professionelen geïnteresseerd in Begeleid Werken.


 

Programma:

 

9u30: Onthaal met koffie


10u00: Inleiding door Ann Gaublomme, raadgever minister Van Deurzen


10u15: Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder VDAB

Hoe komen we tot een vlotte dynamiek tussen VAPH en VDAB?


11u00: Keuze uit workshops

1.      START-TO-COACH

2.      SITUATIONELE TOOLS

3.      OP DE KOFFIE BIJ ANN EN FONS

4.      NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN TECHNOLOGIE “op stap met een app”

5.      ARBEIDSHANDICAP

6.      AUTISME EN WERKEN  

7.      PRAATCAFE


12u30: Broodjes maaltijd


13u45: Keuze uit workshops

1.      START-TO-COACH (vervolg voormiddag)

2.      SAMENWERKING MET SCHOLEN

3.      BEGELEID WERKEN BINNEN FAM/RTH/PVF

4.      NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN TECHNOLOGIE  “op stap met een app”   

5.      GTB   

6.      AUTISME EN WERKEN  

7.      PRAATCAFE


15u15: Receptie met Limburgse Vlaai


 

Workshops

Voormiddag:

1.     START-TO-COACH

Introductie voor de beginnende jobcoach met 7 thema’s waar de startende jobcoach mee worstelt:
In de voormiddag: visie, intake, werk zoeken, werk houden.
In de namiddag: plaats van het netwerk, privacy, sociale waardering, beloning & verloning.
Een ervaren jobcoach behandelt elk thema gedurende een half uur en voorziet veel ruimte voor vragen

Deze workshop is gericht op startende jobcoaches: keuze dagdeel of ganse dag.

 

2.     SITUATIONELE TOOLS

Situationele Tools voor competentie-ontwikkeling van doelgroep werknemers: professioneel gemaakte filmfragmenten brengen een situatieschets met interactieve antwoordkeuzes.
MAGDA-Leuven gebruikte dit instrument als leidraad voor de Dag van de Begeleid Werker in 2014, en beschrijft hoe dit verliep bij mensen met en zonder mentale handicap.

 

3.     OP DE KOFFIE BIJ ANN EN FONS  geen verslag

Bies Henderickx (vzw Pegode) modereert deze workshop rond beleidskeuzes die gemaakt moeten worden tussen VDAB en VAPH.

Deze workshop is vooral gericht op directies en beleidsmedewerkers.

 

4.     NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN TECHNOLOGIE:
      “op stap met een app”

K-point (onderzoeksgroep Thomas More Kempen) stelt 2 nieuwe technologie ontwikkelingen voor:
-  Viamigo: een mobiele applicatie waarbij een persoon op afstand kan gevolgd worden.
-  Picto–chat: vertaling van tekst naar pictogrammen en omgekeerd.

Demonstratie en zelf uitproberen.

 

5.     ARBEIDSHANDICAP

Rik Loenders ( CM Limburg) geeft ons in deze workshop meer zicht op:
 -  Wat is de inhoud van het begrip “arbeidshandicap”, hoe wordt bepaald wie een
    arbeidshandicap heeft?
 -  Wie bepaalt het percentage van arbeidsongeschiktheid en hoe gaat dat in zijn werk
    (in ZIV regelgeving, bij VDAB, bij private verzekeringen als BA, arbeidsongevallen, …)?
 -  Wat is bij welke instantie van belang, hoe lopen procedures, wie bepaalt wat volgens
    welke criteria,…?
 -  Wat zijn consequenties van het (niet kunnen behouden van) betaald werk voor
    mensen met een bepaald statuut en/of bepaalde uitkeringsrechten (ZIV statuut,
    inkomensvervangende uitkering, …)?

 

6.     AUTISME EN WERKEN

Assjette vzw zorgt voor tewerkstelling en/of begeleiding van mensen met autisme met een normale begaafdheid met een mogelijke doorstroom naar het normaal economisch circuit. Met ondersteuning en advies op maat wil Assjette vzw de overgang van school, werken (binnen sociaal veilige omgeving) naar het NEC begeleiden en kansen bieden vanuit het talent en competenties van mensen met autisme.

Deze workshop biedt tips en handvaten voor mensen met autisme op de werkvloer op vlak van communicatie, sociale omgeving, voorspelbaarheid, ruimtelijke en zintuiglijke aandachtspunten, invullen van pauzes… En legt tegelijk de nadruk op talenten en competenties die een voordeel kunnen zijn voor de werkgever.

Er is voldoende tijd vrij voor vragen en ervaringsuitwisseling.

 

7.     PRAATCAFE

Een Congres Begeleid Werken is een gelegenheid om andere jobcoaches te ontmoeten….
Ieder praatcafé behandelt 1 thema of stelling en duurt telkens 20 minuten:

-  Een begeleid werker heeft nood aan bijkomende vorming.

-  Begeleid werkers moeten een vergoeding krijgen.

-  Wie niet zelfstandig op zijn werk geraakt, kan niet gaan werken.

-  Elke jobcoach heeft ondersteuning, intervisie nodig in zijn job.

-  Vanuit het model concentrische cirkels kunnen ook ouders en familieleden jobcoach zijn

 

 

Namiddag:

1.      START-TO-COACH

Vervolg met thema’s: plaats van het netwerk, privacy, sociale waardering en beloning & verloning.

 

2.     SAMENWERKING MET SCHOLEN

Het Werkbureau van Pegode vzw ondersteunt met RTH middelen jongeren op hun scharniermoment van secundair onderwijs naar arbeid.

Dmv de Supported Employment Methodiek krijgen leerlingen in het secundair onderwijs een jobcoaching op maat bij hun zoektocht naar én begeleiding tijdens stage of werk.

Als nazorg is er ondersteuning aan de afgestudeerde leerling: met de jobcoach samen op zoek naar vacatures, sollicitaties voorbereiden of indien nodig doorverwijzing.

Het Werkbureau geeft een overzicht van de start, het verloop en de resultaten van dit project en beklemtoont hierbij de meerwaarde. Ook de samenwerking met scholen wordt uitgelegd.

 

3.    BEGELEID WERKEN BINNEN FAM/RTH/PVF

Toelichting bij de evolutie in de regelgeving van Begeleid Werken door Patrick Deferme - directeur De Lovie -, Mario Vanhaeren - directeur Oostrem -, en de eindverantwoordelijke MAGDA Leuven:

-   wijze van registratie van begeleidingen in FAM

-  mogelijkheden RTH voor de verdere uitbouw van Begeleid Werken

-  toekomst van Begeleid Werken bij persoonsvolgende financiering ?

 

4.    NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN TECHNOLOGIE: 
        “op stap met een app”

K-point (onderzoeksgroep Thomas More Kempen) stelt 2 nieuwe technologie ontwikkelingen voor:

-  Viamigo: een mobiele applicatie waarbij een persoon op afstand kan gevolgd worden

-  Picto–chat: vertaling van tekst naar pictogrammen en omgekeerd

Demonstratie en zelf uitproberen - zelfde workshop als in de voormiddag.

 

5.     GTB

GTB, de gespecialiseerde trajectbegeleiding en -bepaling van personen met een arbeidshandicap, begeleidt mensen naar een gepaste job en ondersteunt hen om deze te behouden.

Een medewerker van GTB Vlaams Brabant geeft toelichting rond hun werking:

-  waar zijn er raakvlakken met de welzijnssector?
-  ervaringen rond samenwerking met de welzijnssector in de regio Vlaams Brabant.
-  verduidelijking van een aantal begrippen: bv. niet-toeleidbaar tot de arbeidsmarkt, inschakelingspremie, …

 

6.     AUTISME EN WERKEN

Assjette vzw zorgt voor tewerkstelling en/of begeleiding van mensen met autisme met een normale begaafdheid met een mogelijke doorstroom naar het normaal economisch circuit. Met ondersteuning en advies op maat wil Assjette vzw de overgang van school, werken (binnen sociaal veilige omgeving) naar het NEC begeleiden en kansen bieden vanuit het talent en competenties van de mensen met autisme.

In deze workshop bieden we tips en handvaten voor mensen met autisme op de werkvloer. Hierbij denken we aan communicatie, sociale omgeving, voorspelbaarheid, ruimtelijke en zintuiglijke aandachtspunten, invullen van pauzes… Tevens leggen we de nadruk op hun talenten en competenties die een voordeel kunnen zijn voor de werkgever.

Er is voldoende tijd voor vragen en ervaringsuitwisseling - zelfde workshop als in de voormiddag

 

7.     PRAATCAFE

Een Congres Begeleid Werken is een gelegenheid om andere jobcoaches te ontmoeten….
Ieder praatcafé behandelt 1 thema of stelling en duurt telkens 20 minuten:

-  Een begeleid werker heeft nood aan bijkomende vorming.

-  Begeleid werkers moeten een vergoeding krijgen.

-  Wie niet zelfstandig op zijn werk geraakt, kan niet gaan werken.

-  Elke jobcoach heeft ondersteuning, intervisie nodig in zijn job.

-  Vanuit het model concentrische cirkels kunnen ook ouders en familieleden jobcoach zijn


 

Praktische organisatie:

Locatie en bereikbaarheid:
Provinciehuis Hasselt - Universiteitslaan 1 te Hasselt
vlot bereikbaar met de auto (voldoende parking aan het provinciehuis) en het openbaar vervoer: vanaf het treinstation Hasselt met lijnbus 45 of H3.

 

Middageten:

lunch met belegde broodjes, verzorgd door dagcentrum De Wroeter

 

Prijs:
40 euro te storten op rekeningnummer BE 91 7370 4214 0176 onder vermelding van Congres BW 2015 + naam van de voorziening en aantal deelnemers
Organisaties aangesloten bij het Platform Begeleid Werken krijgen 10 euro teruggestort.


Let wel: Inschrijven vóór 16 november 2015

 

 

Bijkomende informatie:
Willy Van Roelen
013/350232 of 0474/409016
willy.van.roelen@fracarita.org  

 

Congresmap en info:

verslaggeving van de diverse workshops via doorklikken op de workshop of via bijlagen (na Congres)


 

Activiteiten: 

2013 Congres Begeleid Werken

 


CONGRES

 

Begeleid Werken
'Perspectief 2020'

 

6 november 2013

programma
downloads

 

Activiteiten: 

2011 Congres Begeleid Werken


Supported Employment,
garantie en hefboom naar een inclusieve arbeidsmarkt?

 

jobcoaches, directies, veldwerkers Begeleid Werken en Arbeidszorg
geïnteresseerden in de methodiek Supported Employment
beleidsverantwoordelijken sectoren Arbeid, Welzijn en Sociale Economie
 

donderdag 17 november 2011
van 9.30 - 17 uur


Vormingscentrum Guislain 
Jozef Guislainstraat 43 
9000 Gent
 

info en inschrijven
in bijlage

Activiteiten: