fabriek

Taken: 
in een koffiefabriek de verkeerd verpakte koffie uit zakjes halen voor recyclage
verzorgingsproducten verpakken
stickers voor bestellingen afknippen
sorteerwerk
controleerwerk
papier en karton naar afvalcontainer brengen
vuilnisbakken leegmaken
refter op orde houden
eenvoudig bandwerk
drankautomaten in refter bijvullen
hulp op administratie: facturen perforeren, facturen in mappen steken
materiaal uit verpakking halen
vegen
met palletkar voorwerpen op hun plaats zetten
karton scheuren en bijeen doen
rekken aanvullen