natuurreservaat

Printervriendelijke versie
Taken: 
jonge aanplantingen gras- en onkruidvrij maken met bosmaaier
omheiningen gras- en onkruidvrij maken met bosmaaier
kapotgereden wegen bijvullen
watergoten langs de kant van de wegen vrijmaken
wandel- en ruiterpaden onkruid- en takkenvrij maken
omheiningen zetten en herstellen
stuk grond plantklaar maken
markers zetten waar bomen geplant moeten worden
plantgaten maken
plantgoed bij de plantgaten leggen
bomen planten
markers terug weghalen als bomen geplant zijn
snoeiafval opruimen
uitvoeren klein snoeiwerk
paarden helpen eten geven
hooi opharken
wissen uit de beken trekken
kanten onkruidvrij maken
helpen onderhouden
helpen bouwen
boomstronken vellen tot zitbanken