uitgeverij

Printervriendelijke versie
Taken: 
CD 's in boeken plakken
afgewerkte producten sorteren en in dozen steken
refter opruimen
afwassen
koffie zetten
interne post bedelen
vergaderlokaal klaarzetten
indien mogelijk: ongevraagde zendingen inkijken