groendienst

Taken: 
verzamelen zwerfvuil
wieden onkruid
bijeenvegen bladeren
afrijden gras
snoeisel bijeenrapen
bomen, struiken, bloemen planten
snoeien
werken op een vaste plek: kerkhofonderhoud
werken op een vaste plek: loods (onderhouden materiaal, kuisen materiaal)
mobiele ploeg: ronde punten, perkjes, groot park
mobiele ploeg: straat vegen, vuilbakken leegmaken
goten borstelen, putjes leegmaken
distels, zonnebloemen uitsteken
sneeuw ruimen, zout strooien
hakselen
bladblazen
onderhoud composthoop
planten water geven
planten verplanten/verpotten
herken
groen van tuusen de stenen halen
schoonmaken en schilderen
groenafval ontvangen en sorteren
kippen voederen en kippenren onderhouden
composteren: groenafval afdekken met hakselhout, daarna telkens naar een volgende bak scheppen, uiteindelijk zeefden
onkruid uit potjes verwijderen
snoeisel opvegen