drukkerij

Taken: 
CD 's in boeken plakken
boeken in het magazijn zetten
mappen vouwen
afgewerkte producten sorteren
inktpotten halen in het inktmagazijn
inpakwerk
papier oprollen
uitdrukken ril
rollen vullen ( posters)
lossnijden van gelijmde pakketten
dozen plooien
mapjes sorteren
etiketten kleven
touw op rol doen
voorbereidend werk op drukpakketjes (doopsuiker, ...)
plasificeren / lamineren
boekjes inbinden
nieten
met de snijmachine werken
papierstalen in een pakketjes bijeen brengen