Methodiek

 

Methodiek 'Supported Employment' 

 

Bij het opstarten van begeleid werken hanteeren je als jobcoach een vaste methodiek gebaseerd op 'Supported Employment'.

De hieronder beschreven methodiek is geen basisrecept dat een geslaagd traject garandeert. Het is wel een stevige kapstok als houvast bij het handelen van iedere jobcoach. Samen met de begeleid werker kan je ook de gevolgde stappen bespreken en doorlopen aan de hand van het stappenplan of het stappenplan met picto. Je kan het ook gebruiken gedurende de hele opstartfase.

Samen met de begeleid werker en werkgever maakt je als jobcoach de overeenkomsten op. In deze overeenkomsten leg je afspraken omtrent verzekering en ondersteuning vast.

Meer uitleg over de wettelijke reglementering vind je hier.