Wie

 

Jobcoach, wie ben je ?

Je begeleidt de begeleid werker in zijn zoektocht naar een onbezoldigde job
in het reguliere circuit.

Je neemt zijn vraag naar zinvol werk ernstig;
je zoekt uit wat hij het liefst doet en het beste kan;
je zoekt een job voor hem.
Je blijft hem ondersteunen bij zijn job en alle vragen ivm zijn job.

Om het werk zo optimaal mogelijk te laten verlopen
onderhoud je een continue samenwerking tussen begeleid werker, werkgever
en jezelf als jobcoach.

 

 

Wie is de begeleid werker ?

De begeleid werkers zijn mensen met diverse beperkingen,
maatschappij- en/of persoonsgebonden,
die niet terecht kunnen in het reguliere arbeidscircuit.

Heel concreet kan dit betekenen :

 • Mensen met een handicap die thuis wonen of gebruik maken van één of 
  andere ondersteuningsvorm 
  van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) met PEC-beslissing : dagcentrum, tehuis niet werkenden,…
 • Mensen die reeds in een normaal economisch circuit hebben gewerkt 
  en dit niet meer aankunnen. 
  Via de RVA kunnen zij een vrijstelling van stempelcontrole krijgen.
 • Mensen die een RIZIV-uitkering ontvangen en 
  van de medisch adviseur toestemming krijgen om Begeleid Werken te doen.

 

De begeleid werker doet een beroep op jou om zijn vraag naar begeleid werk te realiseren.

De begeleid werker onderhoudt de contacten met de werkgever én de jobcoach.

 

 

Wie is de werkgever ?

De werkgever is een organisatie/bedrijf in de profit/non-profit sector die,
in samenwerking met jou (de jobcoach),
de begeleid werker bepaalde werkopdrachten laat uitvoeren
in zijn bedrijf.

Een vaste werkbegeleider op de werkvloer ondersteunt de begeleid werker hierin.