Hoe

 

METHODIEK

Binnen Begeleid Werken wordt de methodiek van Supported Employment gebruikt:

 • Begeleid Werken vertrekt vanuit de wensen en of werkdromen en de mogelijkheden 
  van iedere begeleid werker.
 • De jobcoach zoekt samen met de begeleid werker 
  naar arbeidsmatige activiteiten die hij of zij wil doen.
 • Op basis van interesses en mogelijkheden 
  wordt het individuele traject van de begeleid werker opgemaakt en 
  wordt bepaald hoe de individuele begeleiding zal gebeuren.
 • De jobcoach gaat op zoek naar een geschikte werkpost en 
  zorgt voor een vlotte introductie van de begeleid werker;
  een werkbegeleider op de werkpost is een belangrijke voorwaarde.
 • De jobcoach staat in voor de opleiding en de ondersteuning van de begeleid werker en de werkbegeleider.
 • Gedurende heel de periode dat de begeleid werker op de werkplek ingeschakeld is, 
  zorgt de dienst Begeleid Werken voor structurele opvolging, 
  eerst intensief, daarna meer op afstand.  

 

 

OVEREENKOMSTEN

Om in orde te zijn, is het noodzakelijk om een schriftelijke overeenkomst te maken.
Vanuit het Platform Begeleid Werken werden de nodige typeovereenkomsten gemaakt.

 • De engagementsverklaring omschrijft 
  de afspraken tussen de begeleid werker en de dienst Begeleid Werken.
 • De raamovereenkomst omschrijft 
  de afspraken tussen de dienst Begeleid Werken en de werkpost.
 • De afsprakennota bevat 
  alle gemaakte afspraken tussen de begeleid werker, de werkpost en 
  de dienst Begeleid Werken.
 • De beëindiging van de overeenkomst omschrijft 
  de beëindiging van de afspraken tussen de verschillende partijen.

 

 

VERGOEDING

Begeleid werkers ontvangen geen loon, maar ze kunnen wel vergoed worden voor gemaakte onkosten. Ze hebben geen recht op deze vergoeding. De jobcoach kan hierover in overleg gaan met de werkgever, maar het is aan de werkpost om deze beslissing al dan niet te nemen.

Een onkostenvergoeding is mogelijk op twee manieren.

Ten eerste kan een werkpost haar begeleid werkers vergoeden op basis van de reële onkosten waar bewijsstukken tegenover staan. Ten tweede kan een organisatie de onkosten van de begeleid werkers op forfaitaire basis vergoeden.

 

 

VERZEKERING

Hier gelden de "richtlijnen van goede praktijk":

Voorzieningen die Begeleid Werken organiseren ongeacht vanuit welke erkenningsvorm, werken met schriftelijke overeenkomsten.
In deze overeenkomsten wordt omschreven:

 • wat is de aard van het Begeleid Werken? 
           Begeleid Werken is onbezoldigde arbeid in het normaal economisch circuit of in
           het niet-economisch circuit;
 • wat zijn de taken van de begeleid werker?
 • wat is de wijze van verzekering?
          
  op welke wijze worden de risico's verbonden aan het Begeleid Werken verzekerd  
          inzake: 
          1° lichamelijke ongevallen, inclusief de verplaatsingen naar en van de werkpost;
          2° de burgerlijke aansprakelijkheid;  

  Iedere dienst Begeleid Werken onderhandelt en voorziet een correcte verzekeringspolis.
  Iedere werkgever meldt dit Begeleid Werken aan zijn verzekeringsmaatschappij.


JURIDISCH STATUUT

Momenteel bestaat er geen juridisch statuut voor de begeleid werker. Vanuit de beleidscel van het Platform werd hiervoor een parlementaire vraag gesteld. Men hoopt op meer duidelijkheid rond Begeleid Werken in de huidige wetgeving.