opdracht Steunpunt Begeleid Werken

Printervriendelijke versie

 

 • inhoudelijke uitwisseling, casusbesprekingen, ondersteuning en intervisies
     tussen de jobcoaches
 • probleemoplossend meedenken
 • regioafbakening en regionale afstemming op vlak van werkposten
 • uitwisselen van vacatures voor begeleid werk
 • nieuws uit het Platform en stand van zaken van de werkgroepen bespreken
 • diverse contacten op regionaal en provinciaal niveau onderhouden
 • signaalfunctie naar stuurgroep Platform en beleidscel Platform
 • overlegstructuren opzetten voor begeleid werkers zoals bijvoorbeeld
     een studiedag voor begeleid werkers in de week van Begeleid Werken
 • informatie geven aan de diverse doelgroepmedewerkers, collega's,
     doorverwijzers, studenten ea bijvoorbeeld inrichten ouderavonden,...
 • motor zijn voor verdere groeimogelijkheden van de begeleid werkers
 • verfijning en/of aanpassing van de methodiek Supported Employment
 • creatief zoeken naar nieuwe diensten en initiatieven ten behoeve van de
     doelgroep en begeleid werkers.
 • bekendmaking van de functie begeleid werken
 • bewaken van de goede praktijk van Begeleid Werken

De concrete organisatie wordt bepaald per regio.