Wie

 

ALGEMEEN

 

Begeleid Werken is bedoeld voor mensen die geen loonvormende arbeid aankunnen en aangeven dat ze willen werken in een gewone omgeving.

Het zijn mensen die een bepaalde ondersteuningsbehoefte hebben omwille van fysieke of mentale beperking, autisme, psychische of sociale problemen.

 

 

CONCREET

 

Mensen met een beperking die thuis wonen of gebruik maken van één of andere ondersteuningsvorm van het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap met een ticket dagcentrum (tehuis niet werkenden, e.d.)

Het kunnen ook mensen zijn die vroeger in het reguliere circuit of in een beschuttende werkplaats werkten en dit nu niet meer aankunnen.
Via de RVA krijgen zij een vrijstelling van stempelcontrole.

Het kunnen ook mensen zijn die een RIZIV-uitkering krijgen en van de medisch adviseur toestemming krijgen om Begeleid Werken te doen.

 

 

VOORBEELDEN