Publicaties

 

 

boek / brochure

 

  •         Aan de slag !                        

    is hét werkboek voor jobcoaches die werken volgens de methodiek Suppoted Employment.

Het werd geschreven vanuit de dagdagelijkse praktijk van jobcoaches die in MAGDA Leuven werkzaam zijn.

Begeleid Werken kent een opmars in Vlaanderen sinds 1999.
Hoewel het een jonge werkvorm is, slaagden voorzieningen en diensten Begeleid Werken er in om meer dan 1000 volwassen personen met verstandelijke of meervoudige beperking, met autismespectrumstoornis, met niet-aangeboren-hersenletsel te oriënteren naar een onbezoldigde activiteit in het regulier economisch circuit.

Begeleid Werken kadert binnen Arbeidszorg, waarbij het recht op arbeid voor iedereen bereikbaar moet zijn, liefst inclusief.
Ondanks het feit dat de methodiek Supported Employment vooral ontworpen is om personen met een arbeidshandicap toe te leiden naar bezoldigde reguliere tewerkstelling kreeg deze methodiek vooral uitvoering in de wereld van personen die niet of nog niet geacht worden betaalde tewerkstelling aan te kunnen.
De sleutel tot succes om personen aan de slag te krijgen en te houden in de arbeidswereld is duurzame professionele begeleiding, onbeperkt in tijd.

Alle aspecten die bijdragen tot het succes van Begeleid Werken, staan leesbaar beschreven in Aan de Slag !

bij het boek hoort ook een CDrom met 'Sporen naar Werk'. Deze CDrom werd speciaal ontworpen om nieuwe cliënten die slechts een vaag idee hebben over het werk dat zij graag willen doen, te helpen bij hun zoektocht naar dé job van hun leven.

Prijs: lid: gratis/ niet-lid: € 15 +  verzendingskosten

Bestellen via secretariaat Platform Begeleid Werken: info@begeleidwerken.be

 

  •         Een boek vol sporen van werk

Een werkboek om begeleid werkers te begeleiden in hun zoektocht naar werk: welke jobs zijn er?  wat doe jij graag ?  wie zijn de mensen die dit werk doen?

Prijs: € 10  -  UITVERKOCHT  -  VERNIEUWDE VERSIE NAJAAR 2019

Bestellen en info: Begeleid Werken MAGDA Leuven
                              Kapucijnvoer 10
                              3000 Leuven
                              016 / 29 42 02
                              magda-leuven@oostrem.be 

 

  •        Werken zoals het is... begeleid werk

een handig boekje over begeleid werk,
geschreven in duidelijke en eenvoudige taal,
met antwoorden op vele vragen.
De leuke interviews met werknemers geven een interessante kijk op het werk.

ook in uitgave:
. werken zoals het is... beschutte werkplaats
. werken zoals het is... dagcentrum

Prijs: € 3 per boekje + verzendingskosten
         € 7 per set van 3 + verzendingskosten

Bestellen: www.kei-jong.be

Info: Kei-Jong vzw
        Ter Rivierenlaan 152
        2600 Deurne
        03 366 41 11
        info@kei-jong.be

 

                  

 

 

                

dvd / spel

 

  •         “Begeleid Werken”

Deze film toont hoe de methodiek Begeleid Werken stap voor stap uitgewerkt wordt.
We maken kennis met drie mensen, elk in een andere fase van hun traject.

De film duurt 20 minuten en is een perfecte aanvulling bij het handboek “Aan de slag”.

De film werd gemaakt in opdracht van het Platform Begeleid Werken
door studenten van de Erasmus Hogeschool Brussel
met financiële ondersteuning van de Motorisch Gehandicapte Jongeren vzw.

 

niet meer voorradig 

 

  •         “Het Werkt”

“Utopia” was het uitgangspunt van en videoproject waaraan studenten van de departementen Academie, Vesalius en Soag van de Hogeschool Gent meewerkten.
Het resultaat is een film die bestaat uit een bundeling van 8 portretten van de meest diverse personen die in de meest diverse omgevingen aan de slag zijn kunnen gaan.

Deze film gaat doelbewust niet in op de gangbare methodieken, maar wil wél een beeld geven van de motivatie en het doorzettingsvermogen waarmee zovele mensen hun droom willen waarmaken, nl. het hebben van een job.

 

Prijs:

Bestellen en info bij
Hogeschool Gent Departement SOAG
Voskenslaan 362 en 370   9000 Gent
09/242.42.82
SOAG@hogent.be 

 

 

 

 

  •         “Een schot in het doel”

“Een schot in het doel” toont de verschillende stappen van Begeleid Werken.
Het gaat telkens om beelden van op verschillende live-settings (veel voorbeelden van begeleid werkers en hun werkposten). Ook jobcoaches komen aan het woord. 
Verschillende aspecten van het Begeleid Werken komen aan bod.

 

Prijs: lid: € 8 / niet-lid: € 10     + verzendingskosten

Bestellen via secretariaat Platform Begeleid Werken: info@begeleidwerken.be

 

  •         spel Sociopoly, de sociale vaardigheidstrainer

Sociopoly is een bordspel om de sociale vaardigheden te trainen

Prijs: € 200 + € 7,7 indien levering buiten West-Vlaanderen

Bestellen en info: Bart Coopman
                             051 / 26 90 23
                             bart.coopman@jobcentrum-westvlaanderen.be
                             www.sociopoly.be

 

 

 

Cliënt Volg Systeem

 

Een administratief hulpmiddel voor het bijhouden van gegevens van begeleid werkers       
en het registreren van de interventies van de jobcoach.

 

Prijs: lid: € 150 / niet-lid: € 200 (+ 1 jaar gratis lidmaatschap)     + verzendingskosten

 

Er is nu ook een update CVS verkrijgbaar (office 2010).

 

niet meer voorradig: info@begeleidwerken.be