Methodiek Begeleid Werken

Printervriendelijke versie

 

‘Supported Employment’
 
 
 
 
 
 
      Assessment …
 
Begeleid Werken wil een werksituatie op maat van de cliënt aanbieden. Daarvoor verzamelt Begeleid Werken gegevens om inzicht te krijgen in de interesses, de vaardigheden en de arbeidshouding van de cliënt.
 
Dit gebeurt aan de hand van een aantal verkennende gesprekken, met de cliënt en/of zijn netwerk:
 
 • hoe zelfstandig kan de cliënt werken?
 • welk tempo haalt de cliënt?
 • kan de cliënt omgaan met kritiek of stress?
 • hoeveel begeleiding is nodig?
 • zal de cliënt vlot contact kunnen leggen met collega’s?
 • kan de cliënt zich verplaatsen naar een werkomgeving?
 •  ...
 
Verder analyseert de jobcoach aan welke taken en type werk de cliënt de voorkeur geeft.
 
 • kiest de cliënt voor een bepaalde sector of werkomgeving ?
 •  gaat de voorkeur naar werk binnen of buiten?
 • werkt de cliënt het liefst samen of liever alleen?
 • kiest de cliënt voor een vaste, afgelijnde opdracht of liever voor afwisseling?
 • ...
 
 
 
 
Bij de zoektocht naar een geschikte werksituatie contacteert de jobcoach potentiële werkgevers uit de regio. De methodiek Begeleid Werken wordt toegelicht. De jobcoach geeft de werkgever een idee van de mogelijkheden en verwachtingen van de cliënt en van de ondersteuning die hij van de jobcoach kan verwachten.  De jobcoach probeert de werkgever te overtuigen om met de cliënt aan de slag te gaan.
 
Belangrijk hierbij is
 
 • een realistisch beeld geven van de mogelijkheden en de sterke kanten van de cliënt.
 • de problemen die zich kunnen voordoen bespreken, tips aanreiken om hiermee om te gaan.
 • duidelijkheid creëren over financiële en arbeidsrechtelijke gevolgen voor het bedrijf.
 
 
 
 
Als de eerste contacten positief verlopen zijn, probeert de jobcoach mogelijke opdrachten in het bedrijf in kaart te brengen. Dit gebeurt tijdens een bezoek op de werkvloer. De jobcoach probeert op een systematische manier de inhoud en de omstandigheden van een job te onderzoeken.
 
Inhoud van de job
 
 • moet de cliënt zich vlot kunnen uitdrukken?
 • moet de cliënt kunnen lezen?
 • moet de cliënt zich gemakkelijk kunnen verplaatsen?
 • zijn er fysieke hindernissen bijvoorbeeld trappen?
 • komt de cliënt in contact met klanten?
 • ...
 
Omstandigheden van de job
 
 • moet er in stilte gewerkt worden of is er ruimte voor een gesprek met collega’s?
 • hoe is de sfeer onder collega’s?
 • is er iemand bereid om als werkbegeleider te fungeren?
 • ...
 
 
 
 
De jobcoach brengt de informatie uit de jobanalyse en assessment samen en gaat na of de job aan de verwachtingen en de mogelijkheden van de cliënt beantwoordt. Is de job op maat en zal de cliënt er zich goed bij voelen? Is het vervoerstraject haalbaar voor de cliënt of kan dit aangeleerd worden? Is er een werkbegeleider op de werkpost die de begeleid werker kan ondersteunen?
 
Als er een geschikte werkpost gevonden is, maakt de jobcoach een afspraak voor een kennismakingsbezoek. Als de werkgever en cliënt de samenwerking willen opstarten, wordt er een overeenkomst (met proefperiode van 2 à 3 maanden) opgemaakt en ondertekend door de werkgever, cliënt en jobcoach.
 
 
 
 
De jobcoach leert de cliënt de specifieke praktische en sociale vaardigheden aan die bij de job horen. Dit gebeurt op een systematische manier. De bedoeling is dat de cliënt leert om zelfstandig de job uit te oefenen. De jobcoach heeft oog voor de directe omgeving waar de cliënt zal terecht komen zodat de cliënt zijn taken op een veilige manier kan uitvoeren. De sociale integratie van de cliënt wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. 
De jobcoach streeft deze doelstellingen na doorheen het hele traject:
 
 
 1. Opstart

  Tijdens de eerste werkdagen gaat de jobcoach mee met de cliënt om hem te begeleiden bij het werk. Noodzakelijke vaardigheden worden aangeleerd. Knelpunten worden weggewerkt. De jobcoach geeft feedback aan de cliënt en werkbegeleider. Pas als de cliënt de job echt kent, wordt de intensiteit van de begeleiding op de werkvloer verminderd.
  De bedoeling is dat de cliënt leert om zelfstandig de job uit te oefenen, in samenwerking met of in nabijheid van de werkbegeleider.

   
  
2.  Evaluatie en opvolging 

Voor het einde van de proefperiode wordt een tussentijdse evaluatie of bespreking met de  
werkgever gepland. Opmerkingen worden besproken en verder aangepakt. De proefperiode
wordt afgesloten met een evaluatiegesprek. Dit gesprek wijst uit of het begeleid werken
verder gaat.
 
De jobcoach blijft de cliënt opvolgen. Dit kan zowel door telefonische of persoonlijke contacten met de cliënt en alle betrokkenen. De werkgever heeft de zekerheid dat problemen opgevangen worden en dat de jobcoach naar werkbare oplossingen blijft zoeken. De begeleiding wordt nooit stopgezet.