Werkpost

 

contact met de werkgever

 

Eerste contact : telefonisch, bezoek of mail

Werkgevers zijn vaak druk bezette personen. 
Jobcoaches gaan na hoe zij een werkgever het best kunnen benaderen, 
op een manier die het minst tijdrovend is, en toch de interesse voor Begeleid Werken kan opwekken.

Ervaring leert dat kleine zelfstandigen best persoonlijk benaderd worden. 
Bij grotere bedrijven is een voorafgaand 
telefonisch contact het meest aangewezen. 
Bijkomende informatie kan via mail doorgestuurd worden.

Bij het eerste contact streeft de jobcoach er naar Begeleid Werken kort voor te stellen
en zijn vraag beknopt toe te 
lichten. 
Meer informatie wordt gegeven wanneer een afspraak gemaakt is. 

 

Afspraak

De jobcoach bereidt dit gesprek grondig voor,
zoekt informatie op over het bedrijf.

De eerste indruk is meestal bepalend. 
Een verzorgd voorkomen, eventueel aangepast aan de bedrijfscultuur, is belangrijk. 
De jobcoach moet zekerheid en deskundigheid uitstralen.

  

Inhoud van het gesprek

 • de jobcoach informeert zich vooraf over de werking en de doelstellingen
  van het bedrijf, de werkpost.  
  Een gezonde interesse in het bedrijf wordt gewaardeerd.
 • de jobcoach geeft duidelijk aan waarom hij voor dit bedrijf kiest.  
  Hij gaat vooraf na welke taken de begeleid werker zou kunnen opnemen.
 • de jobcoach legt uit hoe een win-winsituatie kan gecreëerd worden.  
  De begeleid werker is geen extra werknemer, 
  maar het onbezoldigd uitvoeren van één of meerdere taken 
  kan rendabel zijn voor 
  het bedrijf.
 • de jobcoach verwijst naar gelijkaardige of andere bedrijven 
  waar reeds begeleid werkers aan het werk zijn.
 • de jobcoach creëert duidelijkheid over wetgeving, overeenkomsten 
  en 
  verzekeringen.  
  De jobcoach geeft aan wat de service is die deze dienst Begeleid Werken biedt.  
  Hij omschrijft concreet wat er van de werkgever verwacht wordt.  
  De jobcoach legt uit dat hij zorgt voor training op de werkvloer en 
  dat bevoegdheden pas aan de werkbegeleider worden overgedragen 
  wanneer de begeleid werker zijn taken kent en er een basisvertrouwen is tussen werkbegeleider en begeleid werker.   
  Nadien blijft de jobcoach de begeleid werker volgen.
   
 • de jobcoach zegt wat de begeleid werker te bieden heeft.  
  Personen met een handicap zijn vaak zeer gemotiveerde werkkrachten.  
  De jobcoach blijft eerlijk.  
  Hij prijst de sterke kanten van zijn cliënt aan, 
  zonder beperkingen te verbloemen.
 • de jobcoach informeert de werkgever over problemen die zouden 
  kunnen opduiken, 
  en geeft tips over de aanpak ervan.
 • de jobcoach luistert naar de verwachtingen en bedenkingen van de 
  werkgever.
 • de jobcoach laat een verzorgde folder en een naamkaartje achter. 

  

Er bestaan heel wat verschillende soorten werk, werkgevers, werkposten.
Ga mee in de opvattingen van de werkgever, maar blijf overtuigd van wat je te bieden hebt.
In een commercieel bedrijf staan streven naar winst en groei voorop. 
Belangrijk in het gesprek is de win-winsituatie te benadrukken.
De begeleid werker kan ook mee 
bijdragen aan het productieproces,
deeltaken van werknemers overnemen.
Hij behaalt resultaten 
op zijn eigen tempo, en vormt geen extra kost.

Bij een emotioneel ingestelde werkgever is het van belang
om de meerwaarde van het begeleid w
erken voor de begeleid werker te benadrukken;
de meerwaarde in het bijdragen tot nuttig werk, 
de meerwaarde voor zijn plaats in de maatschappij, zijn recht op werk.

 

 

traject

 

Uit werken gaan, vraagt enige zelfstandigheid. 
Van de begeleid werker wordt verwacht dat hij 
zelfstandig naar het werk gaat of
hiervoor een beroep doet op zijn netwerk. 
De dienst Begeleid 
Werken staat niet in voor het vervoer.

De jobcoach gaat na of het werk gemakkelijk en veilig te bereiken is :
te voet, met de fiets, het 
openbaar vervoer, ...
In de opstartfase kan het traject aangeleerd worden.

Personen met een handicap kunnen gratis gebruik maken van het openbaar vervoer.  
In meer 
afgelegen gebieden kan er gebruik gemaakt worden van de belbus.

         www.delijn.be

Er bestaan ook Diensten voor Aangepast Vervoer of de Mindermobielencentrale. 
Deze diensten bieden vervoer op maat aan.
Elke regio of gemeente heeft hiervoor zijn eigen regionale werking.

         www.vaph.be 
         www.taxistop.be

 

 

een overzicht van werkposten

 

Begeleid werkers hebben zeer uiteenlopende interesses.
Als jobcoach ga je op zoek naar een waaier van taken en van materiaal in een bedrijf. 
Kijk ook in het archief van de open deur momenten begeleid werken.

  

semi-indusdrieel werk

fruitbakken klaarmaken 
    in een fruitbedrijf
eieren sorteren 
    in een kippenkwekerij

herverpakken materiaal 
    in een bedrijf 
 

huishoudelijk werk

poetsen in een rusthuis
strijkwerk in een voorziening     
    voor personen met een 
    beperking

spiegels poetsen 
    bij een kapster
 
  

klantgericht werk

uitwegen granen
    in een bio-winkel
hulp 
    in een OXFAM winkel
hulp in een magazijn
    van grootwarenhuis
         

voedselbereidend werk

groenten snijden 
    in schoolkeuken
keukenhulp
   in een school
hulp bij zelfbediening
    in een restaurant 
 

administratief werk

facturen inbrengen op computer 
    bij een boekhouder

versnipperen documenten
    bij een notaris
administratief werk
    bij de gemeente 
     

groen onderhoud

hulp in een serrebedrijf
hulp 
    in dier- en tuincentrum
meewerken
    in de groendienst 
    van de gemeente
 
 

dienstverlenend /
logistiek werk

bediening achter de bar
    in een rusthuis
assistentie middagmaal
    in een kleuterschool
hulp in een bibliotheek 
 

zorg en welzijn

rolstoelbegeleiding 
    bejaarden 
    in een rusthuis

maaltijdbegeleiding 
    bejaarden
   in een rusthuis
verhalen voorlezen bij kleuters
    in een school 
 

dierenverzorging

schoonmaken 
    van hondenhokken 
    bij het Blauw Kruis
voederen van dieren 
    bij een boer 
onderhoud 
    van dieren en hokken
    op kinderboerderij