Praktische tips en ondersteuningselementen

 

  •         Regelmaat

Het werk gaat op vaste momenten in de week door.  Een duidelijk weekprogramma biedt houvast voor zowel de begeleid werker, de werkbegeleider als de jobcoach.

 

  •          Vaste taken/herkenbaarheid

De begeleid werker heeft meestal baat bij een duidelijk omschreven, concreet en afgebakend takenpakket.  Het verhoogt de kans op het zelfstandig leren uitvoeren van de taken.

 

  •          Opbouw in tijd

Meestal start de begeleid werker met een halve dag of 1 dag per week.  Als de verschillende partijen tevreden zijn, kan er verder opgebouwd worden naar meerdere dagen per week, maar dit hoeft zeker niet.  Sommige begeleid werkers gaan uiteindelijk 5 dagen per week werken bij verschillende werkposten of maximaal 3 dagen bij éénzelfde werkpost.


  •          Vaste werkbegeleider

Een vaste werkbegeleider, een vast ankerfiguur is voor de meeste begeleid werkers cruciaal.  Het is belangrijk dat de werkbegeleider zich engageert om de begeleid werker te ondersteunen en als vertrouwenspersoon te fungeren op de werkvloer.

Een wisselende werkbegeleider vraagt een grotere zelfstandigheid van de begeleid werker.

Wanneer werkbegeleiders regelmatig veranderen, zorgt dit voor verwarring en is een herbevestiging van de gemaakte engagementen vaak noodzakelijk.

 

  •          Visualisatie

Niet alle begeleid werkers kunnen lezen.  In dat geval kan er worden gewerkt met foto’s en pictogrammen om duidelijkheid te bieden in de dagstructuur, de opeenvolging van taken en de pauzes te structureren.

Het inspreken van opdrachten, bv. door gebruik te maken van een dictafoon, kan ook helpen.

     www. sclera.be
     www.betavzw.be


  •          Specifieke vraagstelling:

Specifieke doelgroepen hebben een nood aan specifieke hulpverlening.
Hieronder vind je enkele links met meer informatie omtrent bepaalde doelgroepen.

algemene info www.senvzw.be                                     
Syndroom van Down

www.downsyndroom.nl

www.gezondheid.be

Autisme

www.autismecentraal.com

www.participate-autisme.be

NAH  

brochure ‘terug naar werk’ 

www.nah-algemeen.nl