Bibliotheek

 

  

 
                            
boek / brochure  download dvd / spel

Aan de slag 2

Een boek vol sporen
van werk

Werken zoals het is...
begeleid werk

VORMING
begeleid werken in de kleuterklas

 

PICTO's begeleid werk
A - Z
per item
 

VRAGENKAART opendeur

LIED Begeleid Werken

 

Begeleid Werken

Het Werkt

Een schot in het doel

Sociopoly

 

  

          boek / brochure

 

·        Aan de slag 2

Deze brochure gaat over verschillende soorten mensen die wel WILLEN werken,
maar om vele redenen niet mogen of niet kunnen werken.

Begeleid Werken wordt van verschillende kanten bekeken.
De brochure is geschreven door verschillende auteurs.
Alle teksten hebben het over:
Begeleid Werken voor personen met een beperking.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

. Het mensenrechten discours en personen met een verstandelijke handicap
. Van A tot Z, een visie op arbeidszorg
. Begeleid Werken, een concept, een functie
. Begeleid Werken als schakel tussen arbeid en zorg
. Een administratief kader omheen de praktijk
. Capaciteiten – en functieprofiel van de jobcoach...

De teksten willen jou uitnodigen om mee te denken,
rond alles wat met Begeleid Werken te maken heeft.
Reacties met bedenkingen en ervaringen zijn altijd welkom.
Zo kan het Platform deze brochure bijwerken.

Prijs: lid € 5 + verzendingskosten    
         niet lid € 8 + verzendingskosten

Bestellen: secretariaat Platform Begeleid Werken: 
                 info@begeleidwerken.be

helaas niet meer beschikbaar, maar wel:

 

AAN DE SLAG in het nieuw, met dvd:

Prijs: lid: gratis (verzendingskosten inbegrepen)
         niet-lid: € 15     + verzendingskosten

Bestellen: secretariaat Platform Begeleid Werken:
info@begeleidwerken.be

 

.        Een boek vol sporen van werk

Welke jobs zijn er ? 
Wat doe jij graag ? 
Wie zijn de mensen die dit werk doen ?

Prijs: € 10 - UITVERKOCHT - VERNIEUWDE VERSIE NAJAAR 2019

Bestellen en info: Begeleid Werken MAGDA Leuven
                              Kapucijnvoer 10
                              3000 Leuven
                              016 / 29 42 02
                              magda-leuven@oostrem.be

 

.         Werken zoals het is... begeleid werk     

een handig boekje over begeleid werk
geschreven in duidelijke en eenvoudige taal
met voorbeelden en foto's,
met antwoorden op heel wat vragen.
De leuke interviews met werknemers geven een interessante kijk op het werk.

ook in uitgave:
. werken zoals het is... beschutte werkplaats
. werken zoals het is... dagcentrum

Prijs: € 3 per boekje + verzendingskosten
         € 7 voor de set van 3 boekjes + verzendingskosten
         speciale aktie: gratis verzending bij bestellen voor 31 december 2012

Bestellen: www.kei-jong.be

Info: Kei-Jong vzw
        Ter Rivierenlaan 152
         2600 Deurne
         02 366 41 11
         info@kei-jong.be

 

 

 

 

    

          dvd / spel

 

·        “Begeleid Werken”

Deze film toont hoe de methodiek Begeleid Werken stap voor stap uitgewerkt wordt.
We maken kennis met drie mensen, elk in een andere fase van hun traject.

De film duurt 20 minuten en is een perfecte aanvulling bij het handboek “Aan de slag”.

De film werd gemaakt in opdracht van het Platform Begeleid Werken
door studenten van de Erasmus Hogeschool Brussel
met financiële steun van de ondersteuning Motorisch Gehandicapte Jongeren vzw.

 

niet meer voorradig

 

·        “Het Werkt”

“Utopia” was het uitgangspunt van een videoproject. Studenten van de departementen Academie, Vesalius en Soag van de Hogeschool Gent werkten er aan mee.
Het resultaat is een film van 8 verhalen van de meest diverse personen die in de meest diverse omgevingen aan de slag zijn kunnen gaan.

Deze film gaat niet in op de gangbare methodieken.
Maar geeft een beeld van de motivatie en het doorzettingsvermogen waarmee vele mensen hun droom willen waarmaken, nl. het hebben van een job.

 

Prijs:

Bestellen en info bij
Hogeschool Gent Departement SOAG,
Voskenslaan 362 en 370    9000 Gent
09/242.42.82
SOAG@hogent.be 

 

·        “Een schot in het doel”

De dvd “Een schot in het doel”  toont de verschillende stappen van Begeleid Werken.
Het gaat telkens om verschillende personen en verschillende werkposten.
De verschillende aspecten van het Begeleid Werken komen aan bod.

 

Prijs: lid   € 8  + verzendingskosten
         niet lid  € 10 + verzendingskosten

Bestellen: secretariaat Platform Begeleid Werken:    
                  info@begeleidwerken.be

 

.        SPEL: Sociopoly, de sociale vaardigheidstrainer 

Sociopoly is een bordspel om sociale vaardigheden te trainen. Je gebruikt deze sociale vaardigheden om aan een job te geraken en op de werkplek.

Prijs: € 200 + € 7,7 indien levering buiten West-Vlaanderen

Bestellen en info: Bart Coopman
                              051 / 26 90 23
                              bart.coopman@jobcentrum-westvlaanderen.be
                              www.sociopoly.be