Wat

  

ALGEMEEN

 

Mensen met een beperking hebben het recht om deel te nemen aan de samenleving. Een ideale gelegenheid hiertoe is zinvolle arbeid in een gewoon arbeidsmidden.

De dienst Begeleid Werken wil dan ook mensen ondersteunen die aangeven dat werken in een gewone omgeving voor hen het passende antwoord is op hun vraag.

Het gaat hierbij doorgaans om sterk gemotiveerde mensen voor wie een voltijdse job niet haalbaar is.

Daarom gaan wij samen op zoek naar geschikte werkopdrachten voor enkele uren, soms enkele dagen per week, die dan op onbezoldigde basis worden vervuld.

 
Vanzelfsprekend voorziet de dienst Begeleid Werken in de nodige persoonlijke ondersteuning totdat de begeleid werker de taak volledig zelfstandig kan uitvoeren. Er wordt altijd eerst gestart met een proefperiode. In een latere fase wordt de intensiteit van de begeleiding weliswaar afgebouwd maar we blijven steeds ‘stand-by’ en volgen de begeleid werker van dichtbij. Zodoende brengt het inschakelen van een begeleid werker op de werkplek geen extra belasting met zich mee, maar draagt integendeel bij tot een werkverlichting voor de vaste medewerkers.

 

 

CONCREET

 

Voor uw bedrijf of organisatie zou dit kunnen betekenen dat een persoon met een handicap, onbezoldigd, een steentje komt bijdragen. Dit is meestal beperkt in tijd en kan variëren van enkele uren tot enkele dagen per week.

We zijn dus niet op zoek naar openstaande vacatures; het gaat vooral over deelfuncties die kunnen opgenomen worden.

Het vast personeel krijgt dan meer tijd om zich met hun kernopdracht bezig te houden. De begeleid werker vervangt geen andere werknemer.

We vinden het belangrijk om een win/win situatie te creëren voor beide partijen.

 

 

WAAROM

 

 • Mensen met een beperking zijn zeer gemotiveerde werkkrachten.

 • Alhoewel zij met bepaalde beperkingen door het leven gaan,
      beschikken zij vaak over heel wat vaardigheden.

 • Wanneer zij als onbezoldigde werkkracht taken op zich nemen, 
      wordt het werk van anderen
  verlicht.

 • U hoeft die persoon niet extra vast in dienst te nemen, 
      het gaat om een vrijwillig engagement.