Containerpark

Taken: 
vuilbakken legen
bakken voor electrisch materiaal monteren
olie uitgieten
zwerfvuil opruimen
toezicht bij container (vb. PMD)
kabels verknippen (stopcontacten verwijderen)
grote plasticzakken dichtbinden en nieuwe hangen
vegen
ordenen materiaal en goederen voor de kringwinkel